ทีมของฉัน
การตั้งค่าแมตช์
แสดงคะแนน
จัดลำดับตาม

 
1
2
3
4
ขว้างพลาด
รวม
0
14
0
10
24
0
7
14
10
31
 
1
2
3
4
ขว้างพลาด
รวม
0
14
0
10
24
0
7
14
10
31
 
1
2
3
4
ขว้างพลาด
รวม
0
14
0
10
24
0
7
14
10
31

การแข่งขันที่จะเกิดขึ้น